Natuurlijk maatschappelijk verantwoord ondernemen

Teqwork streeft naar een zo groen mogelijke manier van werken. Voor ons is het vanzelfsprekend dat we rekening houden met mens, natuur en maatschappij.

Mens
Teqwork heeft het tot een van haar missies gemaakt om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt weer bij die arbeidsmarkt te betrekken. Ook voor mensen die al wat langer zonder werk zitten, of die om een andere reden moeilijker aan een baan kunnen komen, zet Teqwork zich in.

Maatschappij
In haar kernactiviteit werkt Teqwork mee een oplossing te bieden voor een maatschappelijk probleem; het tekort aan technisch specialisten. Teqwork biedt op maat gemaakte opleidingstrajecten aan om dit tekort terug te dringen. Wij bieden intensieve Nederlandse les en kennismakingsprogramma’s aan in Nederland. We willen dat mensen zich thuis voelen in Nederland om optimaal te presteren in die functies waar zwaar tekort aan is in Nederland.

Natuur
Teqwork streeft er naar uiteindelijk een volledig groen wagenpark te beheren. Momenteel rijdt de directie al elektrisch. Daarnaast beschikken we over een uitgebreide carpoolplanning en streven we er naar dat zoveel mogelijk medewerkers op de fiets naar hun werk kunnen komen.

Toekomst
Teqwork werkt op deze manier mee aan een toekomst die ook voor de volgende generaties genoeg perspectief en kansen biedt. Daar zet Teqwork zich voor in.

 

Corporate social responsibility - grow plant